přeskočit jazykové mutace na obsah
přeskočit menu na obsah
 

eCompany - Evidence zakázek, řízení a plánování výroby


 
přeskočit produkty na obsah

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

 

Rychlý kontakt...

Přejít do kontaktů

eCompany system
Vaše práce bude přehlednější

Řízení jakosti

Verze pro tisk

Řízení jakosti podniku je úzce provázáno v jednotlivých modulech, podobně jako CRM. Oceníte především grafické výstupy, statistiky nebo uživatelskou tvorbu tiskových sestav.

  • kniha neshodných výrobků
  • kniha stížností
  • reklamační řízení
  • nápravná a preventivní opatření
  • kontrolní plány
  • řízení měřidel
  • balící předpisy

KNIHA NESHODNÝCH VÝROBKŮ

Modul řeší výskyty neshodných výrobků zjištěné při přejímce, kontrolu kooperací a vlastní výrobní kontrolu. Jednotlivé neshody obsahují tyto hlavní atributy:
 
- stav neshody (vystavena, v řešení, vypořádána)
- původ neshody (vlastní, neshody od dodavatelů, zjištěné při přejímce zboží)
- předmět neshody (číslo výrobku)
- interní zakázka
- místo vzniku
- popis vady (vazba na číselníky vad, strojů a zařízení a lidských zdrojů)
- vadné jednotky
- evidence RMA čísel dodavatele
 
 
Obecný postup v programu při oběhu neshodných výrobků:
 
1. zjištění – zápis neshodného výrobku
2. identifikace, separace a vystavení hlášení o neshodném výrobku
3. vystavení okamžitého opatření, zjištění příčiny a rozhodnutí o dalším postupu
4. vypořádání neshody a zjištění nákladů, rozhodnutí o finančním vyrovnání
 

Ze sběru dat z kontrolních pracovišť lze provádět analýzy neshod jak v textové tak i grafické podobě. Všechny sledované položky lze také exportovat do Microsoft Excel pro své vlastní podrobnější přehledy.


KNIHA STÍŽNOSTÍ

Modul eviduje veškeré záznamy na upozornění o vadách produkce, které způsobují nespokojenost zákazníka, avšak nebrání zákazníkovi v užívání dodaného výrobku.
Zaznamená-li kterýkoliv pracovník stížnost zákazníka na kvalitu či kompletnost je povinen ji zaevidovat v "Knize stížností", včetně data přijetí stížnosti. Kniha stížností slouží jako podklad pro stanovení nápravných a preventivních opatření.


REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

Modul eviduje veškeré záznamy na upozornění nedostatku produkce, který způsobuje nespokojenost zákazníka a brání zákazníkovi v užívání dodaného výrobku. 


NÁPRAVNÉ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

K zamezení opakovaného výskytu neshod a odstranění příčin a míst vzniku možných neshod je nutno přijímat příslušná opatření. Nápravná a preventivní opatření (NO/PO) přijímaná v rámci společnosti jsou úměrná rozsahu
zjištěných neshod a jejich možných následků. Přijímání nápravných a preventivních opatření, jejich přezkoumávání a vyhodnocování účinnosti je součástí procesu trvalého zlepšování.


KONTROLNÍ PLÁNY

Kontrolní plány zjednodušují mezioperační kontrolu v opakované výrobě. Jedná se v podstatě o kontrolní technologický postup. V pomocných nástrojích najdete i všeobecné délkové toleranční pole.
 


ŘÍZENÍ MĚŘIDEL

Pro dobrou a kvalitní výrobu je potřeba mít i kvalitní kalibrovaná měřidla. Modul vám pomůže v evidenci (včetně umístění) a kalibraci.

 

 
 
(c) 2010 ASTRIN PLUS s.r.o.
TVD